İLGİNÇ BİR ALİE VE MÜESSİF BİR OLAY

KADIN VE AİLE EYLÜL 87

Almanya'dan gelen samimi ve aydın bir dostum, bana çok değerli ve dindar bir türk ailesinden bahsetti. Göğsüm kabardı kendileriyle ifthar ettim. Ailenin genç erkek evladı Almanya'da bir fakülte bitirmiş, şimdi Amerika'ya geçmiş, oradaki çalışmaları ile iki fakülte daha bitirmiş olacakmış. Delikanlı, okuduğu eğitim müesseselerinde hep derece alıyor, mükafatlar kazanıyormuş kendisine hükümetler karşılıksız burslar sağlıyorlarmış, çalışkanlığı dolayısıyla. Bu arada Arapçayı'da öğrenmiş, kitapları okuyabiliyor ve karşısındakiyle konuşabiliyormuş. Hatta meşhur alimimiz Düzceli Zahid-i Kevseri'nin bir hayli derin dini konulara dair eserlerini toplamakta ve incelemekte imiş. Aynı ailenin kız çocukları ise başörtüsü ile Amerika'da tıp fakültesi ikinci sınıfa devam etmekte imiş, tabi eşi de bir başka eğitim ve öğretim kurumuna kaydolmuş. Ailece hep dindar, aydın, ilimsever, yüksek ahlaklı, çalışkan kimseler. Amerikalılar kendilerine hayran. Siz hangi milletten, ne tür insanlarsınız, giyimleriniz bizden farklı, ama haliniz çok ilginç diyorlarmış.

Onlar da; "Biz elhamdulillah Müslümanız", diyerek, onlara İsl(m'ın güzelliklerini anlatıyor, kendilerine ve bize sempati topluyorlarmış.

Geçen aylarda bizim İstanbul Yalova'ya tatile gelmişler akşam beraberce bir yürüş yapma istemişler ama burunlarından gelmiş. Çünkü onların kapalı, örtülü, eşarplı, mazbut durumlarını gören ilerici yazlıkçılar ve yüzsüz plaj ahalisi homurdanmaya, sataşmaya, "biz burada da buldunuz yobazlar" gibi kaba saba, gayri medeni, gayri insani saldırmalara başlamışlar. Biçareler öz yurtlarında garip, saldırganlıkların seviyelyerine inmeleri, onlarla konuşmaya tenezzül etmeleri imkansız, Çar-na-Çar gezilerini yarıda bırakmış dönmüşler, "biz bir hristiyan ülkesi olan Amerika'da bile daha rahattık" diye teessüf ederek..

Bu müessif olaydan çıkarılacak bazı rensler olsa gerek.

Maalesef ülkemiz ilerici aydınları batı btandartlarının çok altında, gerçek hak ve hürriyetlere saygıdan yoksun bir tür yobaz olarak yetiştiriliyorlar.

İnsanlar kalbinden iman ve İslam gidince insanlıktan da çıkıp hayvanlardan da beter oluyorlar.

Eğer bizler öz imanımızı kültür ve ahlakımızı korumak için çalışmaz, organize olmaz, tesirli bir neşir ve irşad, eğitim ve öğretim faaliyetine atılmazsak, ilerde türeyecek edepsiz ve vicdansızlar şu kendi ülkemizde bize hayat hakkı bile tanımayacaklar.