MEVLİD KANDİLİ VE AİLE

KADIN VE AİLE KASIM 86

Dergimizi ele aldığınız şu anda hemen takviminize bakın sevgili okuyucular, vakit gecikmiş olmasın! Çünkü bu Kasım ayının 13 Perşembesini 14 Cumaya bağlayan gece, kat kat mübarek bir gecedir, Mevlid kandilidir: Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamber Efendimizin aziz ve şerif doğum yıl dönümü -Ona sonsuz sel(t ve sel(mlar-. Bu önemli tarihi dikkatle not edip hatırda tutun, kutlanması ve ihyası için gereken her türlü hazırlığı şimdiden itina ile planlamağa başlayınız.

Allah'ın kahraman arslanı Hz. Ali radiyallahu anh ve kerremallahu vecheh'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz s.a.s. buyurmuşlar ki:

"Çocuklarınızı şu üç esas üzere terbiye edip yetiştiriniz:

Ben Peygamberinize muhabbet beslemek;

Benim Ehl-i Beyt'ime muhabbet beslemek;

Kur'an-ı kerim okumak; çünkü hamde-i Kur'an yani Kur'an'a sahip olanlar, onu ezbere bilenler, ahk(mına (şina olanlar, başka hiçbir sığınak ve gölgenin olmadığı (ve güneşin halkın başına bir mil kadar yaklaştırılacağı) mahşer gününde, enbiya ve asfiya ile (yani peygamberler ve s(fi, veli, makbul kullar ile) beraber Arş-ı A'l('nın gölgesinde izzet ve ikramda olacaklar."

Demek ki bütün ailemiz fertlerine ve özellikle de çocuklarımıza, Peygamber Efendimizin eşsiz değerini ve büyüklüğünü anlatıp, onların gönüllerinde peygamber aşkını ş(lelerini tutuşturmak, biz anne ve babalar için, çok önemli ve ilah( bir görev oluyor.

Mevlid kandili ise bu iş için paha biçilmez bir imkan ve fırsattır. O halde evimizi o gece için bayram günü gibi temizleyip bezemeli; en güzel ve pak elbiselerimizi giyinmeli, en cici takkeleri, işlemeli namaz başörtülerini, alımlı ve sevimli tesbihleri, süslü seccadeleri bu vesile ile kız ve erkek çocuklarımıza hediye etmeli; sokağımızı süpürüp düzenlemeli, fakerlere sadakalar vermeli, komşulara ikramlarda bulunmalı, tebrikleşmeli; o gece yatsı namazına çoluk çocuk sevinçle camilere gitmeli; oralardaki programları vaazları can kulağı ile dinlemeli; Kur'an'lar il(hiler okumalı, tesbihler çekmeli, zikirler, ibadetler etmeli, çokca selatü sel(mlar ile geceyi imar ve ihya eylemeliyiz.

Bütün bunların üstüne bastıra bastıra, önem vererek, zevk ve şevkle, seve sevine yayalım, t(ki bu gece, çocuklar dan büyüklere, aileden çevreye kadar herkeste unutulmaz tatlı hatıralar, derin köklü imajlar olarak kalsın; yaşanan o kutlu ve mutlu anlar, o nurlu ve sevinçli duygular, gönülde, dimağda yerleşsin; Peygamber Efendimize daha bir şevkle bağlanılsın; sünnet-i seniyyesi iyice tanınsın, yaşasın, başlara tac yaşamımıza minhac olsun.

Sevgili aile reisleri! O günü asl( sönük geçirmeyin, akşama eve kucaklarınız dolu dolu gelin, evinizi, sofranızı, çiçekler, meyveler ve tatlılarla kandil simitleriyle şenlendiriniz. Çünkü bilirsiniz ki bilhassa çocuklar için sevginin yolu boğazlardan ve mideden geçmektedir. Bilin ki onları sevindirmenin sevabı çok yüksektir. Nitekim sahhi-i Müslim de rivayet edilen şu hadis-i şerif, aile için yapılan mesrafların üstün değerini belirtmek bakımından ne kadar önemli ve anlamlı bir belgedir.

"Peygamber Efendimiz buyuruyor ki:

Allah yolunda (cihada) harcadığın bir d(n(r (yani altın) para; köle azad olması için verdiğin bir d(n(r, yoksula sadaka olarak verdiğin bir d(n(r ve nihayet, Allah için sarf ettiğin bir d(n(r... Burların sevap bakımından en büyük ve en yükseği ailene sarf ettiğin d(n(rdır."

Ben de buradan hepinizin ve tüm diğer dostların mevlid kandilini bütün kalbimle kutlar; dualarımı sunar; kısacası Peygamber Efendimizin has ümmetleri arasına katılmanızı, gün gibi gül yüzünü rüyalarda doya doya görmenizi, has bahçesine daha dünyada girmeniz, ahirette de cennet-i (l(da O'nunla ailece komşu olmanızı Cenab-ı Hak'tan niyaz eylerim.