YOLUMUZ VE İDEALİMİZ

KADIN VE AİLE ARALIK 85

Hayatta gayelerimiz, ideallerimiz nelerdir? Şimdi ne durumdayız; ilerde ne olmak istiyor ve neleri ele geçirmek için çalışıyoruz? Onları elde etsek ve muratlarımıza erişsek neler yapacağız acaba?

Herkes tabii, haklı olarak, hayatta mutlu olmayı ister; ama çokları mutluluğun aracı olarak da sadece parayı, zenginliği görür, "Ah bir zengin olsam..." der. Parası olsa neler, neler alacaktır! Köşkler, lüks arabalar, güzel giysiler, pırlanta yüzükler, küpeler, bilezikler.. hizmetciler, en lezzetli yiyecekler... Zaten bütün moda dergileri, hafta sonu magazinleri, günlük gazeteler de halkı habire bunlara teşvik edip durmuyor mu!

Fakat problemler daha paranın elde edilmesi noktasından patlak vermeye başlar. Çünkü çoğu kimse zenginliğe karşı hırsından dolayı, paranın kazanılış şeklinde meşr(luğa kulak asmaz, hem dini hem de beşeri kanunların koydukları yasakları çiğner. Hile yapar, rüşvet alır, aldatır, çalar, gasb eder, en yakınlarını üzer, darıltır, kavga eder, kan döker, cana kıyar... hadsız hesapsız veballer yüklenir, bir çok günahlara bulaşır, kanunca suçlu duruma düşer, "Dimyat'a pirince giderken, evdeki bulgardan olur", "boynuz umarken kulakları kesilir", saadete ereyim derken dertsiz başını sayısız dertlere sokar. O halde bizler para kazanırken serin kanlı davranmalı, hırstan uzak olmalı, maddeye tapmamlı, onun kazanılış şeklinin meşr( olmasına özel bir itina göstermeliyiz. Dünya ve (hiret saadeti herşeyden önce buna bağlıdır.

Haydi parayı meşru yoldan ve çok miktarda kazandığımızı farzedelim. O zaman da harcamada itidalli olmalıyız.

Lüks yarışının sonu yoktur.

Malumdur ki elmas ülkemizde üretilmiyor. Bu ve emsali kıymetli taşlar Güney Afrika ve afganistan gibi ülkelerden ne büyük zulümler bahasına çıkarılıyor bilmektesiniz. Ayrıca bunların fakir ülkelerimize sokulması da gazetelerden öğrendiğimize göre çoklukla kaçakçı şebekeleri ve gayrimüslim hainler tarafından yapılmakta, böylece birkaç yönden büyük zararlara uğratılmaktayız.

Geliniz, bu aşırı süslenmeye, dışardan büyük dövizler sarfederek ithal edilen kozmetik sanayii mamüllerine, elmasa, pırlantaya, şatafatlı ev eşyalarına, lüzumsuz fazlalıktaki kat kat perdelere, rafları, sehpaları dolduran ıvır zıvır biblolara, vazolara, kristallere, avizelere... beraberce karşı çıkalım.

Evlerimizde sadece akla uyan, işe yarayan, luzumlu, faydalı eşya bulunsun; ölçülülük, sadelik ziynetimiz olsun, lüksten israftan kaçınalım. Mümkün oldukça yerli malı ve iç piyasa imali malzeme kullanalım.

Paramızın artanında diğer fakirlerin, biçarelerin gözyaşlarını dindirmeğe, yaralarını sarmağa; maddeten ve ma'nen kalkınmasına sarfederek dünya vce ahiretin mutluluğuna erelim.