ÇİFTE KÜLTÜR

KADIN VE ALİE AĞUSTOS 85

Muhterem hanımefendiler,

Ülkemizde birbiriyle çarpışan iki ayrı kültür var: Biri gıdasını; tarihten, İsl(m Dininden, örf ve ahl(kımızdan alan kendi öz kültürümüz diğeri ise batıdan gelen, bünyemize ters, yabancı tesirlerle oluşan, gelişen alafranga kültür.

İkinci (alafranga) kültür ülkemizdeki yabancı okullarında veya doğrudan doğruya dış ülkelerde okuyan münevverlerle temsil edilmekte ve beslenmektedir. Büyük mali imk(nı olan ailelerden gelen bu okulların mezunları çoğunlukla devletin yüksek bürokrasisinde, iç ve dış politikada görev aldıklarından tesirleri yaygın, nüfuzları derin olmaktadır. Çünkü bu kişiler, devletin büyük imkanlarını da sakim (hatalı) yetişme tarzlarına uygun olarak yönlendiriyorlar.

Birinci ve öz-kültürümüz ise uzun seneler ihmal edilmiş hatta horlanmıştır. Doğru yolda oldukları, hakkı tutukları ve kahir çoğunluğa sahip bulundukları halde seneler senesi toparlanamamışlardır. Çünkü basın-yayın, radyo-televizyon elemanları, milli eğitimin kadroları, fikir kodomanları öz-kültürümüze hasım, dertli milletimize bigane, sosyal meselelerinizi kavramaktan uzak, halkımızın istek ve dileklerini sezmekten, milli sel(met ve bekamızı sağlayacak kaynakları harekete geçirmekten aciz, aşktan, sevgiden, idealden yoksun, ruhsuz materyalist kimselerdir.

Öz benliğimizi sadece Allah'tan korkan, mes'uliyetine müdrik dindarlar, hakiki mürşitler ve onlara bağlı boynu bükük gözü yaşlı, dili zikirli, kalbi pak dervişler koruyorlar.

Açık seçik misallerle göz önüne sermek gerekirse şu geçen Ramazan'daki il(hi hayatımız, öz kültürümüzün; tatil aylarındaki çılgın plaj yaşantıları ise alafranga kültürün tezahürüdür. Dini neşriyatımız, örtümüz, tesettürümüz, öz kültürümüzün; korkunç müstecen neşriyat, açıklık-saçıklık-çıplaklık alafranga kültürün eserleridir. Ahlakımız, (d(bımız, nezaketimiz, zerafetimiz, insanlığımız, sevgimiz, sabrımız, merhametimiz öz-kültürümüzün; edepsizlik, saldırganlık, dinsizlik, cinsel çılgınlık, küstahlık, saygısızlık, vurdumduymazlık, sahtek(rlık, rüşvet, içki, kumar, afyon, esrar, hippilik.. alafranga kültürün neticesidir. O halde kokuşmuş batıyı körü körüne taklidi bırakalım. İş işten geçmeden dünya başımıza göçmeden, özümüze dönelim. Kadınlar olarak da dinimiz, im(nımız için çalışıp cihad edelim. Çocuk yetiştirmede, giyimde, kuşamda, yemede, içmede, ev-aile davranışlarda, hayat tarzında, tefekkür ve zihniyette Rabbımızın rızasına en uygun şekli arayıp tatbik edelim.