İHVANIMIZA YENİ MÜJDELER!

Prof. Dr. M. Es'ad Coşan

Elhamdü lillâh, yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da yüzbinlerce ihvanım var. Avrupa, Amerika, Avustralya, Ortadoğuya dağılmış, dünyaya yayılmış durumda. Hepsi benim ve birbirlerinin candan âhiret kardeşi; Allah için, sevap için, manevî eğitim için kurulmuş sıcak, tatlı, hayırlı, uğurlu, manevî ilâhî bir bağ! Ne güzel, ne mutlu, ne kutlu!

Benim hepsine karşı sorumluluğum ve görevlerim var; hepsine ulaşmalı; hepsine kavuşmalı; hepsi ile konuşmalı, görüşmeli, dertleşmeli; hepsine hizmet etmeli, faydalı olmalıyım.

Bunun için şerefli ve yüce bir meslek olan üniversite profesörlüğümü, türlü türlü imkân ve avantajlarımı seve seve terk ettim; genç yaşta emekliliğimi istedim, bundan memnunum, mutluyum; asla şikayetçi değilim.

Bu değerli kardeşlerime hizmeti, aziz hocam ve mürşid-i kâmilim Mehmed Zahid KOTKU Efendimiz Hazretleri emir buyurdular; emirleri başım üstüne!

Camiamıza hizmet ederken pek çok maddi ve mânevî yardıma mazhar olmaktayım. Çok şükür Rabbimize, günden güne büyümekte ve gelişmekteyiz. Nice vakıflarımız, derneklerimiz, şirketlerimiz var.

Bu kardeşlerimi birbirleriyle tanıştırmak, kaynaştırmak ve İslam için birlikte çalıştırmak çok büyük faydalar sağlıyor; yurtiçi ve yurtdışında çok güzel eserler ortaya çıkıyor; camiler yapılıyor, kolejler açılıyor, dualar alınıyor, sevaplar kazanılıyor.

Bu işleri daha olumlu, daha verimli, daha çabuk, daha büyük çapta yapmak için çeşitli seyahatler, toplatılar, seminerler, eğitim çalışmaları, temaslar, konuşmalar yapmak gerekiyor.

Bu sebeplerle şu sıralarda Avrupa'dayım. Hollanda, Belçika ve Almanya'da konferanslar verdim, konuşmalar yaptım; birçok yeni kardeş intisab etti, yeni ve güzel kararlar aldık.

Yarı şaka, arkadaşlara diyorum ki:

--Bulunduğunuz yerde bir KOTKU kültür merkezi kurun, bir cami yapın, dernek veya vakıf teşkil edin, işyeri açın, mahalle tesis eyleyin, bir araya gelin birleşin, yardımlaşın kaynaşın, artık başka yerlerde değil, bu kendimize mahsus mekânlarda buluşalım; bundan sonra sadece KOTKU merkezlerinin davetlerine gideceğim, ancak oralarda konuşacağım, yalnız onların faaliyetlerine katılacağım!

Tabii bu bir teşvik, içimdeki bir dilek ve özlem! İnşaallah gerçekleşir, Mevlâm her şeye kadir; lütfu, keremi, ikramı, ihsanı sonsuz, rahmeti bol, "Ol!" derse olur.

Avrupa'daki kardeşlerime, dergilerimizi mutlaka okumalarını, abonelerini tazelemelerini rica ederim.

Birbirlerini arasınlar, sorsunlar, bulsunlar, tanışsınlar, beraber çalışsınlar. Dergilerimizin Almanya ve Avrupa yetkililerinin telefonlarını alsınlar, adreslerini öğrensinler, kendileriyle irtibat kursunlar.

Dergi sorumlusu kardeşlerimiz de yakında envanter çalışması yapacak, sizlere --ulaşabildikleri kadar-- bir yazı ve form gönderecekler. Onları doldurun ve çevrenize de bu bilgi kendilerine ulaşamamış ama sizin bildiğiniz kadın ve erkek ihvanımız varsa onlara da haber verin, onlar da envantere dahil olsunlar.

Amacımız bunları tesbitten sonra, birikim, oturum, yoğunluk ve kalabalığa göre bölgesel merkezler kurmak, çok düzenli yerleşim, eğitim, iş ve çalışma programları hazırlamak, çok modern ve ileri hizmetler yapmak.

AKRA (Ak Radyo) FM radyomuz şimdi uzaydan, uydudan yayına geçtiği için, Avrupa'daki kardeşlerimiz artık yayınlarımızı 24 saat dinleyebilirler. Bu onlar, eşleri ve çocukları için çok önemli ve faydalı. Hem dini, milli, dünyevi, ilmi bilgi kazanacak, hem anadillerini unutmamış olacaklar. Çanak antenlerini uydunuza ayarlasınlar, dostlarıma da müjde versinler!

Aralık ayının ilk haftasında inşaallah Almanya'da tekrar geniş bir toplantı yapıp, mühim kararlar alacak, büyük atılımlar yapacağız.

Mevlâ muînimiz, tevfik, refîkimiz olsun; Allah cümlemizi rahmetine, rızasına vasıl eylesin; cennete Habib-i Edibi Hz. Muhammed-i Mustafâ'sına --sallallàhu aleyhi ve âlihi ve sellem-- komşu olmayı nasib buyursun.

İslâm, Kasım 1995