ÜÇ AYLARDA, ÜÇ ANA KONUDA BİRLİK!

Çok ciddî bir coğrâfî bölgede, çok ciddî günlerde yaşadığımız; üzerimizde çok ciddî dînî ve millî görevler bulunduğu için; hepimiz çok ciddî düşünmek ve çok ciddî çalışmak zorundayız. Bütün mü'min kardeş ve gönüldaşlarımı birleşmeye ve müşterek hareket etmeye davet ediyorum. Bütün iyi niyetli, iyi ahlâklı, iyi yetişmiş dindar, vatansever, şuurlu insanlar birleşmelidir; mevcut ahvâl ve şerâit bunu gerektiriyor. Çünkü iyilerin tefrikasından, fırka fırka, zümre zümre, küçük küçük perakende çalışmasından, kötüler istifade ediyor; millete, memlekete ve ümmete yazık oluyor.

Önce politika sahasında, bütün vatansever politikacıların birlikte hareket etmeleri şarttır. İkaz ediyoruz: Büyük vebal altındadırlar; Allah korusun! Onların parçalanmışlığı vatandaşı da şaşırtacak, sonuç çok aleyhte olacak. Küçük hesapları bir yana bırakmalı, Allah CC'nün rızasını düşünmeli, ne yapıp yapıp birbirleriyle anlaşmalı, devleti ve milleti, kötü niyetli, bölücü, vurguncu, hain, dışa bağımlı; gaflet, dalâlet, hattâ hıyanet içinde bulunan bölücü, vurguncu, hain, pis parazitlerden mutlaka ve mutlaka kurtarmalılar. Önümüzde seçim var ve bu seçim devresi fevkalâde önemli. Hazırlıkları kısmî veya umûmî seçim için şimdiden yapmazlarsa, iş işten geçebilir.

İktisâdî konulardaki işbirliğini de fevkalâde mühim görüyorum. Paralarımızı akıllı ve dikkatli kullanabilirsek çok büyük dînî, millî, maddî, mânevî kârlar sağlayabiliriz. Tasarrufların yastık altında, sandıkta bekletilmesi de vebaldir, hay huya sarf edilmesi de! Basit halk, tasarrufunu bankaya verince bir şey kazandığını sanıyor; halbuki onu enflasyona karşı bile koruyamıyor, üstelik haram yeme bataklığına düşmüş oluyor. Devir, tasarrufu iyi işletme, enflasyon üzerinde kâr ve kazanç kazanma devridir. Bunu başaramayanlar gitgide fakirleşir, mahvolurlar. Onun için tasarruflarımızı mutlaka birleştirmeli, dev iktisâdî teşekküller haline getirmeliyiz. Özelleştirilecek devlet iktisâdî teşekkülleri de çok mühimdir, bunların takibi ve mümkünse alınması, çok avantajlı olacaktır.

Alışverişlerimizde tercihlerimiz de fevkalâde önemlidir. Mutlaka bildiğimiz, sevdiğimiz dostumuzun malını almalı, düşman mallarına şuurla direnmeli, boykot etmeli, marka seçmeliyiz. Böylece dostları desteklemiş, düşmanlara iyi bir ders ve külliyetli bir zarar vermiş oluruz. Tüm İslâm alemi olarak böyle yapabilsek, din düşmanları bizden eman diler, dize gelir, hizaya girer; Bosna-Hersek, Azerbaycan, Ortadoğu, Afrika, Asya problemlerimiz kolayca çözülürdü.

Eğitim ve kültür konularında da kuvvetli işbirliği şarttır. Halklar, bu yolla yalan yanlış yönlere çevriliyor, insanların kafa ve gönülleri asılsız, değersiz fikirler ve bilgilerle yamrı yumru, çatlak patlak, isli paslı hale getiriliyor, mahv ediliyor. Allah'ın istediği kâmil kul olma imkânsızlaşıyor. Çok büyük ve çok kaliteli eğitim müesseseleri kurmalı, tertemiz gazeteler çıkarmalı, hârikulâde radyo, televizyon, kitap, kaset... vs. yayınları yapmalı; bunlar için gerekli büyük sermayeleri birlikte toplamalıyız.

Bu konularda, camiamızın atılımlarını canla başla desteklemenizi istiyor ve bekliyoruz.

3 veya 4 Aralık'ta Receb-i şerif ayı başlıyor, 7 Aralık Regàib Kandili!

Hulûliyle müşerref olduğumuz bu ÜÇ AYLAR'ın ve içlerinde bulunan bu mübarek gecelerin feyz ü bereketinden, sevap ve rahmetinden cümlenizin azamî derecede müstefîd ve müstefîz olmanızı, Cenâb-ı Feyyâz-ı mutlak Rabbimiz ve Erhamür-rahimîn olan Mevlâmızdan niyaz eyler, mübarek Medine-i Münevvere'den sizlere en hâlis temennîlerimi, dua, sevgi, saygı ve selâmlarımı arz ederim.

İki cihanda aziz ve bahtiyar ve berhudâr olunuz!

İslâm, Aralık 1994