ARŞ YİĞİTLER, VATAN İMDADINA!

Eğitim ve öğretim çileli, zor ve uzun; ama çok gerekli ve çok önemli bir faaliyet sahası; sonuçları ve semereleri yıllar sonra ortaya çıkmaya başlayacak ama, yararları yüzyıllar boyu sürecek olan çok sevaplı, çok kıymetli bir çalışma şeklidir. Dini ve milleti, ümmeti, devleti ve nesilleri, hiç şüphe edilmesin ki iyi yetiştirilmiş kadrolar kurtaracak ve yükseltecektir.

Onun için biz eğitim ve öğretimin her çeşidine çok büyük önem veriyoruz. Kitap ve dergi, radyo ve televizyon yayınları yapıyor; vaaz, seminer ve konferanslar tertipliyor, kadın-erkek kültür dernekleri, vakıflar ve şirketler kuruyor, her yönde çalışıyoruz.

Rahmetli Abdül'aziz Bekkine Hocaefendimiz, genç ve fedâkâr müridlerini başlangıçtaki mahrumiyetlerine rağmen, yüksek tahsile ve üniversitelerde hoca olma yoluna sevk etmiş; halefi aziz ve mübârek şeyhimiz Mehmed Zâhid Kotku Hazretleri de o yetişen kadroları sanâyie, devlete, sosyal ve siyâsî hizmetlere yönlendirmişti. Böylece tekkemizden yetişen çok kıymetli elemanlar her sahada, herkesin bildiği, nice nice hayırlı hizmetler ürettiler, ümmete nice nice faydalar sağladılar, sağlamağa devam ediyorlar.

Biz de açılan bu çığırda devam ediyoruz; hizmetlerimizin altın zincirine her gün birkaç yeni halka ekleniyor. Türkiye'nin en etkili, en önde gelen hayır çalışmaları, değerli, dürüst ve bilgili kardeşlerimiz tarafından yürütülüyor. Allah sa'ylerini meşkûr eylesin, gayret ve kuvvet versin, hıfz u himâye buyursun, üstün başarılara ulaştırsın; dünyada da ahirette de aziz ve bahtiyar eylesin!

Bunları diğer kardeşlerimiz de bilsinler, hizmetlere onlar da katılsınlar, aslâ boş ve âtıl, gevşek ve tembel, perakende ve şaşkın kalmasınlar diye söylüyoruz; onları da aktif olmaya davet ediyoruz. maksadımız övünmek değil, yol göstermek, örnek vermek!

28 Eylül 1994 Çarşamba günü Konya'ya davetli idik. Orada kardeşlerimizin çalışmalarından biri olan, pırıl pırıl özel ilkokulumuzu, güzel ve çok kalabalık, mehter takımlı, görkemli bir merasimle sayın ve değerli Konya Valisi Atilla Vural Beyefendi'nin, belediye başkanlarının, diğer erkân, a'yân ve eşrafın iştirakiyle açtık.

Aynı günlerde hızla hazırlıklarını yürüttüğümüz Yalova, ASİLLER Özel Anadolu Kız Lisemiz'in eğitime başlama formaliteleri tamamlandı, açılış izni çıktı. Bundan da fevkalâde mutluyuz. Bu Asiller Kız Lisemiz tertemiz, yemyeşil, güzel havalı, tatlı meyvalı şirin bölgede inşa edilmiş muazzam ve muhteşem bir müessesedir. Dört katlı, üç kanatlı, bahçeli, yatılı, pırıl pırıl yeni bir bina, çok sevimli bir okul. Bunu özellikle Avrupa'daki ve Avustralya'daki kardeşlerimizin kızları yurda gelsinler, dînî ve dünyevî bakımdan iyi bir tahsil görsünler diye düşünmüş, planlamış idik; ama izninin çıkması, elimizde olmayan sebeplerle böyle geç kaldı.

Şimdi değerli okuyucu kardeşlerimden ve özellikle HAKYOL ve İLKSAV vakıflarımızın il, ilçe ve beldelerdeki yöneticilerinden ricâm, kendi yakınlarından bu değerli ve muhteşem müesseseye yatılı kız öğrenci sağlamaları! Zaman çok kısıtlı, bir ve en çok iki hafta içinde (yâni Ekim'in 10'u veya 15'ine kadar) mutlaka öğrenci bulsunlar, göndersinler! Şimdi sadece İngilizce hazırlık sınıfı açıyoruz, öğrenciler iyi yetişsin, seviye yüksek ve homojen olsun diye! Rağbet çok olsun ve en az üç veya beş hazırlık sınıfı kurulsun diye temenni ediyorum.

Her sınıf 25 kişilik olacak, çok kaliteli, maddeten ve mânen özlenen bir eğitim verilmeğe gayret edilecek. Bu ricâm çok önemlidir, lütfen ilgililerce çok ciddî takib edilsin! Çünkü inşaallah bu okuldan en asâletli, en bilgili, en görgülü, süper zekâlı kızlar yetişecek, her biri bir sultan hanım olacak! (Kendi kızı olmayan, hayrına bir başka kızı okutmayı da üstlenebilir.)

Başka başka şehir ve beldelerde bu ders yılına yetişememiş diğer özel okul çalışmalarımız da vardır. Bunları da önümüzdeki yıla inşaallah, en güzel ve en güçlü bir şekilde hazırlayalım. Kanaatimce öğrenci temini çalışmalarına yılbaşından itibaren girişilmesi gerek. Bunun için yurtdışına tanıtma seyahatleri yapılmalı, yakınlarımız ve kardeşlerimiz tek tek bilgilendirilmeli, ilgili her kardeşimiz bu konuda üzerine düşen görevi, çevresinde en tesirli şekilde yapmalı.

İyi günler için ekip ve grup olarak saflarımızı ne kadar sıklaştırır, hizmetlerimizi şuurlu, basiretli ve planlı düzenlemeğe ne kadar çalışırsak hem başarımız o kadar büyük, hem de sevabımız o derece çok olacak.

İç ve dış düşmanlar harıl harıl çalışıyor, böyle bir durumda müslümana durmak yakışmaz. Hamiyetli ve gayretli olmalı, tembelliği ve laf ebeliğini, hayret ve şaşkınlığı bırakmalı, tedbirler almalı, iş üretmeli, ortaya eser koymalı, arkada hayrat ve hasenât bırakmalıyız.

"Âyinesi iştir kişinin, lâfa bakılmaz."

"Ne büyük söyle, ne çok söyle, (ne boş söyle,) yiğit işte gerek."

"Arş yiğitler, vatan imdâdına!"

İslâm, Ekim 1994