GERÇEK İSLAM'A GELİNİZ

İSLAM HAZİRAN 91

Hayvanlar alemine ibretle bakınız: Hayat amansız, acımasız bir mücadele! Zayıf, hasta veya beceriksiz olan canlı, güçlü ve atak olanlara yem oluyor; korunmayı, savuşup kurtulmayı veya çatışıp yenmeyi beceremiyen sahneden siliniyor. Her hayvan, hasım ve düşmanlarından korunmak ve kurtulmak için bir takım çare, alet, vasıta ve meziyetlerle donatılmış; mesela kuşun kanadı-gagası, kaplumbağa'nın pençesi, kokarcanın bayıltan kokusu, vatoz balığının çarpan elektriği, mürekkep balğınını suya saldığı boyası, ahtapotun sekiz kolu... var, ama karşı karşıya gelindiği zaman meziyeti üstün ve gücü fazla olan kazanıyor.

Biliniz ki yaşam mücadelesi aynen böyle, milletler, dinler ve kültürler arasında da cari. Zayıf milletleri, kuvvetliler yeniyor, yutuyor veya sömürüyor, esir gibi çalıştırıyor,, kahrediyor, mutluluğunu engelliyor, kalkınmasını çelmeliyor, birbiriyle çatıştırıp kırdırıyor.

İslam dini hak, diğerleri Allah c.c. indinde geçersiz ve batıl olduğu halde; kafirler, mürşikler, putperestler, ateistler, dinsizlir İslam'la ve müslümanlarla kıyasıya mücadele etmekteler. İslam imanı, İslam kültürü, İslam medeniyeti, İslam ahlakı müthiş ve muazzam bir saldırıya maruz; yalan, dolan, iftira, zulüm, baskı tüm şiddetiyle her sahada (basında, radyoda, televizyonda, okulda, üniversitede) devam etmekte. Allah c.c. düşmanları, Allah'ın nurunu söndürmeğe, İslma'ı yeryüzünden kaldırmağa, mazının nisyan karanlıklarına gömmeğe var güçleriyle çalışıyorlar.

Durum vallahi ve billahi ve tallahi böyle!

Peki, durum madem ki böyle çare mi?

Çare, tek ve kesin çare, GERÇEK İSLAM'a sarılmak! Çünkü tüm dertlerin devası GERÇEK İSLAM'da !

"GERÇEK İSLAM" diyoruz, çünkü İslam'ın da sahtesini, sulandırılmışını çıkardılar. Zamanımızda düşmanlar İslam'ın gerçek yönüyle anlaşılmaması için de, sayısız tuzaklar kurmuş, hadsiz hesapsız oyunlar düzmüş, binlerce batıl kitap yazmış, bunları dünyanın her dilinde yayınlamış, nice gizli teşkilatlar kurmuş, nice sinsi faaliyetlere girişmişlerdir. Böylece maalesef kültürsüz halk kitleleri kandırılmış, bilgiç yarı-aydınlar (!) uyutulmuş, nesiller batıl ideoloji ve heveslerle avutulmuştur.

GERÇEK İSLAM, Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerif müslümanlığıdır;

GERÇEK İSLAM Ehl-i sünnet vel-cemaat müslümanlığıdır;

GERÇEK İSLAM, zamane müslümanlığı değil, SAHABE MÜSLÜMANLIĞIDIR; devr-i cehalet değil, ASR-I SAADET müslümanlığıdır;

GERÇEK İSLAM, Takva ve ihlas; ihsan ve irfan yoludur.

GERÇEK İSLAM, ilmiyle amil, hakiki alimlerin, aşık-ı sadık ariflerin yoludur.

İlme ve irfana, hadis ve Kur'an'a sırt çevrilerek, tasavvufun, nefs terbiyesinin karşısına çıkarak dünyanın, mevki ve makamın peşinde koşarak, neme lazımcılıkla, dinde batıl tevil ve ihdi yorumla, kısır bilgiyle, taklidi imanla, kuş kadar beyinle, fotör ve kravatla, sinekkaydı tıraşla, ütü ve boyayla, riya ve sum'ayla, cahilce içtihatla, fi gayri sebilillah cihadla hiçbir hayırlı sonuca ulaşılamaz. Böylesine burnunun doğrusuna gidenler, sonunda muazzam hüsrana ve çok büyük zarar ve ziyana uğrarlar. O halde:

Ey biçare zamane müslümanlar!

Aklınızı başınıza alınız. Allah'tan hakkıyla korkunuz, Allah'ın dinine hizmete koşunuz!

Etrafınızda dönen dolapları fark ediniz; yalana göz boyamacılığa kapılmayınız; yalancıya, menfaatcıya, fısatçıya, vefasıza, sahtekara, hilekara, mekkara alet ve destek olmayınız!

Doğrudan, doğruluktan haktan, adaletten, sıdk u sadakattan ayrılmayınız; günahkar da olsanız tevbe ediniz, sadıklarla beraber olunuz!

Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız ki düştüğünüz korkunç uçurumdan, muazzam zilletten kurtulabilesiniz; hakta, kur'an'da birleşiniz, birr ü takvada yardımlaşınız, günahta ve düşmanlıkta zalimlerle işbirliğine asla bulaşmayınız ki cehenneme düşüp yanmayasınız.

GERÇEK İSLAM'A geliniz ki, dünyada ve ahirette izzet ve itibar, saadet ve selamet ve rıza-yı Bari-i settar u gaggar bundadır.