BÜYÜK TEHLİKELER!

İSLAM KASIM 88

Yayıncı ve yazar olarak, hergün 10-15 gazete ve çeşitli dergileri incelemek zorunda kalıyorum. Elhamdülilah müslüman olduğumdan, her işe Allah'ın rızasına uygunluk bakımından eğiliyor; her olayı, onun İslam'a faydası veya zararı olup olmadığı yönünden bakmağa; yazarları, yorumları, yazıları, haberleri, hatta resim ve karikatürleri bile o açıdan mü'min gözüyle değerlendirmeğe çalışıyorum. Her gerçek dindarların İslam'ı yüceltmek ve yaymak, kollamak ve gözetmek zorunda ve görevinde olduğuna bütün kalbimle inanıyorum.

Esefle görüyorum ki müslümanlar her ülkede çok büyük tehlikelerle karşı karşıya; onlara kim sahip çıkacak? Ne yazık ki çoğu gafil ve cahil, dünya politikasından, İsl(m düşmanı ve rakibi süper güçlerden ve onların gizli emel ve faaliyetlerinden bi-haber; ülkelerinde çalışan yabancı gizli teşkilatları, onların plan ve propagandalarını, oyun ve entrikalarını bilmiyor, anlamıyor. Birçok aydın ve politikacı onlara alet olmuş, halkın büyük kesimi onların yardakçısı, destekçisi ve yandaşı. İlim erbabı bile işin özünün farkında değil. Avam, aslında kendisinin celladı ve can düşmanı olan hain ve zalimleri seviyor da, menfaatlerini savunmakta olan hakiki dostlarına düşman gözüyle bakmakta..

Kendisini felakete sürüklemiş batıl ideolojilerin, dinsiz ve imansız, acımasız ve vicdansız çığırtkanların yolunu tutturmuş da, kurtuluşunu sağlayacak gerçek şifa reçetelerini reddetmekte..

Bu arada okuyucularıma, söylediğim konularda çok faydalı ve güzel bilgiler ve belgeler sunan orijinal bir cep kitabını okumalarını hararetle tavsiye ederim: Ahmed Varol, İslam Dünyasından Kesitler, Seha Yayınları No. 50 Cihad Serisi 1

Bu tür eserlerin okunması, müslümanların, birbirlerinin meselelerini tanıması, birleşmesi, işbirliği yapması ve nasıl çalışması gerektiği konularında da yeni fikirler kazanmasına, çalışma azim ve gayretlerinin kamçılanmasına yardımcı olacaktır, şüphesiz.

Kitaptan ilginç bir paragraf:

1971 senesinde New york'ta, Ortadoğu'da yapılması planlanan yeni kiliselere yardım toplamak için bir misyonerin yaptığı konuşmada şöyle dediği naklediliyor:

"Muhammed, Mesih'i Arap Yarımadasından kovmuştu. Fakat Mesih (burada 'Mesih, derken Hz. İsa değil, hristiyanlık kastediliyordu) yirminci yüzyılda o yarımadaya tekrar zaferle dönecektir.

Ve eğer siz Arap Yarımadasında yapılacak kiliseler için bağışta bulunursanız, hıristiyanların, Mekke'de, K(be'nin yanına bir kilise yapma hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacaksınız.. (s.14-15)

Bu günlerde radyo ve televizyonlarda basın ve yayın (leminde, gençlik kesiminde, taşra halkı arasında İsl(m düşmanı şeytani güçler çok hızlı birçalışma içine girdiler. Hiç mübalağa etmiyorum, biz toptan sahip çıkıp korumaz ve var gücümüzle çalışmazsak yakın bir gelecekte milli ve dini kültürümüz batacak, ayrıca müslümanlar tüm ülkelerde çok büyük zararlara uğrayacaklar.

Türkiye'nin AT'a (Avrupa Topluluğu'na) girmesi, zaten çok kısıtlı olan hareket ve faaliyet imkanlarımızı toptan yitirmemize yol açacak, bizi o toplulukta istenmeyen eritilmeğe çalışılan, ezilen, hakları çiğnenen zelil bir azınlık durumuna düşürecek, ülkemizi gayri müslimler ve Ermeniler gibi kindar millet mensupları istila edecek, büyük ekonomik imkanlarımız tamamıyla yabancıların eline geçecek, yurdumuzun en güzel yöreleri büyük örgütler ve zengin Avrupalılarca yağmalanacak, binlerce yıllık şanlı ve imanlı tarihimiz son bulacak.. sebep olanlara yazıklar olsun!

Bu yazım tüm okuyuculara ve ilgililere çok ciddi bir ikaz ve ihtardır. Yüce Mevl( bize hakkı hak olarak görüp ona uymayı, batkıl batıl olarak görüp ondan korunmayı; ömrümüzü O'nun rızası yolunda geçirmeyi ve tüm müslümanlar için en faydalı, en verimli çalışmalar yapmayı nasib etsin; gafletten, cahillikten, dal(letten, hatta hıyanetten lutfuyla, keremiyle mahfuz buyursun!