HAKAK DAVET

İSLAM TEMMUZ 84

Yaratan'ımız Allah c.c. hazretleri bütün müslümanlara, doğruluğu, hakkaniyeti, adaleti emreder, kendilerinin veya ana-baba ve akrabalarının aleyhine bile olsa!

Resulullah efendimiz de s.a.s. bir hadis-i şerifinde:

zül maal-hakkı haysü z(le: "Gerçek neredeyse sen de orada ol, onun peşisıra git, haktan hiç işlerinin doğru, her sözlerinin hak olmasına büyük dikkat ve itina göstermelidir.

Hiç unutmayalım ki bütün yanlış ve sapık yolların da bir mantığı, muhakeme tarzı, felsefesi vardır; onlar da kendilerini doğru yolda sanır, haklı bulur. Hiç kimse "ayranım ekşi" demiyor, kusur ve kabahatini kabul etmiyor.

İyi bilinsin ki insana gerçeği Allah c.c. gösterir, hakkı o buldurur, doğru yola o hidayet eyler. O halde daima Allah'tan tevfikini refik etmesini; hakkı, doğruyu buldurmasını; hayrı işletmesini istemek; dikkatli, ihtiyatlı, edepli, saygılı olmak gerekiyor.

Müslümanların her meselede, ama özellikle din, iman ve itikad mevzularında daha titiz olması icap eder; çünkü bu sahalardaki hataların cezası küçük ve basit değildir, ahiretinin mahvına yol açar, ebedi hüsrana sebep olur.

Bu ikazın sebebi şudur ki, günümüzde bazı ehliyetsiz ve sel(hiyetsiz kişiler, mahzurlu görüşler ortaya atmaktan, tehlikeli münakaşalara girmekten bir türlü kendilerini alamıyorlar; kısa akıllarına, dar ve mahdut bilginlerine dayanara büyük din alimlerimizi, mezhep imamlarımızı tenkide, şeriatimizin ahkamını tebdile, dini ilimleri ve manevi gerçekleri ink(ra, insanları yanlış yollara sürüklemeye yelteniyorlar.

Bunların bir kısmını "c(hilin cesur olması" v(kıasına bağlasak bile, diğer bir kısmının ise kasıtlı olduğu aşik(r. Bazı dış mihraklar, bizim din, iman ve aksiyon bütünlüğümüzü parçalamaya, derlenip toparlanmamızı önlemeye, kuvvetimizi kısmaya, azmimizi ve şevkimizi kırmaya, çalışmalarımızı asıl hedeften saptırmaya, şaşırtmaya ve boş şeylerle oyalamaya hevesleniyor.

Onları dikkatle takip etmekteyiz.

B(tıla hizmet edenleri hakka, hak yolun yolcusu kardeşlerimizi uyanık bulunmaya, erbab-ı ilmi ise hizmete, himmet ve gayrete davet eyleriz.