"EHEMMİ MÜHİMME TERCİH ETMEK"

İLİM VE SANAT EYLÜL 87

Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN

İnsanlar, ömür boyu devamlı mutluluğa ermek için çabalar durur; onu, refahta, sıhhatte, makamda, rütbede, parada, evlenmede, eğlencede, güzel sanatlarda.. arar ama tam olarak bulamaz. Çünkü mutluluğun aslı, ruhu tatmin eden doğru bir imandadır. İman olunca insan bütün maddi sıkıntıları metanetle göğüsler; iman olmayınca, en yüksek dünyevi imkanlara sahip olsa bile bunalımlardan kurtulamaz.

Madde ve m(n(nın, refah ve imanın, para ve al(kın bir arada bulunduğu yerler ve devirlerde ve dünyanın en büyük medeni gelişmeleri meydana gelmiştir. Büyük şahsiyetler, yüksek bilginler, kaliteli sanatkarlar genellikle milletin yeni bir imanla aşılandığı müreffeh devirlerde ortaya çıkmışlardır. Çünkü ilim ve sanat, müsait bir ortam, teşvik, takdir ve anlayış, huzur ve asayiş gibi olumlu şartlarda çabuk gelişir. Toplumda hayat ve istikbal garantisi, hürriyet ve emniyet olmadan fertlerden olumlu bir gelişme ve üstün bir verim bekleyemez ve sağlayamazsınız.

Buradan Türkiye'mizin bugünkü gelişme ve yükselmesine, bunu sağlamak için öncelikle yapmamız gereken çalışmalara geçmek istiyorum.

Bugün Türkiye'nin hatta dünyanın istikbali tehlikededir. Çünkü insanlar kendilerini ve faaliyetlerini, kontrol edecek sağlam, tutarlı, dengeli, müsbet bir imandan mahrum yetişiyorlar. Tüm dünya çekişmeler, çatışmalar, harpler, anarşi ve terör ile fokur fokur kaynamakta veya modern insan çılgın bir zevkperestlik ve seks içinde şiddetle çürümektedir. Kimsenin kimseye aldırdığı ve acıdığı yok gibi; ahlaksızlık, insafsızlık, gaddarlık, kaçakçılık, mafiacılık, sömürücülük.. alabildiğine hakim ve yaygın durumda. Türkiye'nin bütünlüğünün korunması, çepçevre düşmanlara karşı yeterli biçimde savunulması için elbirliği ile çalışmak zorundayız.

İdealist ve münevver kimseler olarak, çalışma ve faaliyetlerimizi dikkatle gözden geçirmeli "ehemmi mahimme tercih etmeli", yani daha önemli çalışmalara öncelik vermeliyiz. Bunca menfi şartlar ve gelişmeler karşısında aşıkane şiir yazmanın, şarkı türkü bestelemenin, sporla piknikte vakit öldürmenin, plajlarda güneşlenmenin, tatil yerlerinde safa sürmenin, nemelazımcılığın, vurdumduymazlığın.. faturası çok ağır gelebilir.

Önemsiz işlerle uğraşmaktan malayani söz ve işten, faydasız ilim ve sanattan, düşmana destek doztlara köstek olmaktan Allah'a sığınırız. Tüm iman, fikir ve kalem erbabının tam bir ciddiyetle, her türlü hüner ve sanatını, bütün güç ve müktesebatını hakkın ve hayrın hizmetine yöneltmesi şart. Her türlü fikir, kültür, edebiyat, sanat, yayın, eğitim, öğretim, ekonomi, finans, ilim, teknik ve araştırma faaliyetlerimizi ana hedeflere teksif etmeli, imanımızın zinde kalması, hürriyet ve emniyetimiz sağlanması, bakamızın temini, varlığımızın savunulması, korunması, gelişmesi, güçlenmesi ve yükselmesi için alarma geçmeli, seferber olmalıyız.

Yoksa düşmanlar tarafından gafil avlanır -Allah etmesin- herşeyimizi kaybedebiliriz. Bence işin hiç şakası yoktur.

Bitmez gibi bir zevk verirken beste

Bir tel kopar aheng ebediyyen kesilir.