YENİ BİR ÇIĞIR AÇMAĞA DAVET

İLİM VE SANAT MAYIS 85

Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN

Size, ilim ve sanatla ilgili, şevkle, özenle hazırladığımız ve beğeneceğinizi umduğumuz, pırıl pırıl, çağdaş bir dergi sunmakla bahtiyarız.

Üniversite öğretim üyelerinden, yurtdışında eğitim görmüş elemanlardan, yüksek dereceli idarecilerden, uzman pl(nlamacılardan, olgun şahsiyetlerden müteşekkil, geniş bir ilim ve irfan muhitine; genç, enerjik ve dinamik bir çalışma kardosuna sahip bulunuyoruz. Bu sözlerin kuru bir iddia olmadığını, ışıl ışıl muhtevamızı inceledinizde siz de hissedeceksiniz.

Bildiğiniz gibi ileri ülkeler, bugünkü üstünlüklerini, coğrafi keşiflerle b(kir kıtaları bulmak ve sömürmek s(retiyle zenginleşerek, resmi ve ciddi ilim akademileri tesis ederek, ilmi araştırmalara müstesna önem vererek elde ettiler ve maddi başarılarını halen sürdürmekteler.

Kesin olarak anlaşılmıştır ki en kazançlı ve verimli yatırım, ilmi çalışma ve araştırmalara yapılan yatırım olup ilim, kendisine bağlananı çok cömertçe mük(fatlandırmaktadır. O halde biz de ilme yönelmeliyiz. Maddi ve manevi kurtuluşumuz, idealist nesillerimizi; metodlu çalışmaya, ilmi araştırmalara, dış dünyadaki yenilik ve gelişmeleri dikkatle takibe, yeni ve orjinal, yapıcı görünmektedir.

Asil ecdadımız, kahramanlıkta olduğu kadar, ilim ve sanatta da öncü idiler. Hem akla, hem kalbe dayanarak ilerlediler, yükseldiler, kıtalar feth ettiler; maddi ve manevi değeri yüksek medeniyetler kurdular.

Geliniz biz de elele, yeniden bir ilim ve irfan, fikir ve sanat çığırı açalım, çevremize ve tüm insanlığa ışık tutalım; dergimiz, aydın ve mutlu, yeni ve güçlü bir yarının, semalarda nazlı nazlı dalgalanan bayrağı olsun!