Gülçocuk-20

BİR AVANTAJI DEĞERLENDİRMEK

Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN

Çocuklar!

Sizin iyi insan, başarılı insan, hayırlı insan, büyük insan, mutlu insan olmanızı istiyoruz.

Peki ama nasıl, ne yolla, hangi prensiplerle?

Belki şaşacaksınız ama -bunun çok değil- bir tek yolu vardır. O da İSLAM'dır. Başka yolu yoktur, başka yollar sahtedir, yalandır, yarımdır, kesiktir, sonu ya çıkmaz ya uçurumdur. Bunu ben emekli oluncaya kadar meslek tecrübesi geçirmiş dünyayı görmüş; çeşitli milletleri, insanları, felsefeleri, fikirleri, görüşleri tanınmış bir üniversite profesörü olarak, hayatî tecrübemin özü olarak söylüyorum.

Siz de kolayca anlayabilirsiniz ki inanan, morali maneviyatı, aşkı, şevki, azmi yerinde olan insanlar tuttuğunu koparıyor, aklına koyduğunu yapabiliyor. İmanı, güveni, azmi, şevki olmayan maneviyatı, bozuk, morali düşük insanlar işi beceremiyor, yarı yolda bırakıyor, başarısız oluyor, hatta hastalanıyor, ölüyor -müsbet veya menfî- her inanç insana bir moral kazandırır, ama inançların en yücesi, en safı, en doğrusu, enilâhisi en genişi, en derini, en mükemmeli, en olgunu, en mantıkîsi, en ilmîsi, en cihan şumülu, en çağlar üstüsü en dinamiği, en iyisi, en faydalısı, en olumlusu, en sevimlisi İslâm dinidir.

İslâm dininde maddî ve manevi başarının, dünyevî ve uhrevî saadetin, bedenî ve ruhî sağlığın, ferdî ve içtimaî düzenin her prensibi vardır. Onun için en üstün insan, en iyi müslüman olabilendir.

Başka ülke çocukların da onu öğrenme avantajı sizdeki kadar yüksek değil. Siz İslâm'ı iyi öğrenin, iyi uygulayın da dünyanın en ileri, en yüksek en değerli, süper çocukları olun!