Ramazan ve Guzel ameller

RAMAZAN VE
GÜZEL AMELLER

(CUMA SOHBETLERİ-3)

Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan

Hazırlayanlar:
Dr. Metin ERKAYA & M. Zâhid ERKAYA

(Hızlı internet yayını ve yüksek uyumluluk sağlamak amacıyla Arapça metinler çıkarılmış, okunuşları içerilmiştir.)

İÇİNDEKİLER:

Önsöz
Prof. Dr. M. Es'ad Coşan (Terceme-i Hal)

Ramazanın İncelikleri
a. Oruç Tutup Sevap Kazanamamak
b. Ramazanda Dikkat Edilecek Noktalar
c. Ramazanda Bize Verilen Beş Şey
d. Ramazan ve Çeşitli Hayırlar
e. Bir Kişiye İslâm'ı Anlatın!

Ramazan Ayının İhyâsı
a. Ramazan Mağfiret Ayı
b. Ramazanda Affolmayan Kimse
c. Ramazan Kur'an Ayı
d. Ramazanın Özellikleri
e. Duası Kabul Edilen Üç Kimse

İ'tikâf
a. Ramazan Biterken
b. Peygamber Efendimiz'in İ'tikâfı
c. İ'tikâf Nedir?
d. İ'tikâfta Ne Yapılacak?

Kadir Gecesi
a. Ramazanın Son On Günü
b. Kadir Gecesinin Fazîleti
c. Kadir Gecesinin İhyâsı
d. Kadir Gecesinde Dua

Ramazandan Sonra Sevaplı Oruçlar
a. Asıl Bayram
b. Şevvalde Altı Gün Oruç
c. Pazartesi ve Perşembe Orucu
d. Ayda Üç Gün Oruç Tutmak
e. Duhà ve İşrak Namazı
f. Ramazandan Sonra Orucun Hikmeti

Din İlmini Tercih Etmek
a. Kulun Vazifesi
b. Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılması
c. Ramazandaki İyi Halin Devam Ettirilmesi
d. Alimlerin Önemi
e. Süleyman AS'ın İlmi Tercih Etmesi
f. Ahireti Tercih Eden Mahrum Kalmaz

Her Zaman Hak Üzere Olmak
a. Avustralya'da İnanca Saygı
b. Bir Grup Hak Üzere Bulunacak
c. Bir Grup Has Müslüman Gàlip Olacak
d. Kur'an ve Sünnet Yolu
e. Allah'ın Gazabı ve Lâ ilâle illallah Sözü

Dünyanın Fânîliği
a. Her Gün Bir Cüz Okuyalım!
b. Dünya Hayatı Oyun ve Eğlencedir
c. Allah Yolunda Cihad

Müslüman Kardeşine Yardım Etmek
a. Allah'ın Merhameti
b. Müslümanın İhtiyacını Gidermek
c. İnsanın Mânevî İhtiyacı
d. Dünyaya Açılmalıyız!

Cami ve Cuma Namazı
a. İslâm Toplum Dini
b. Cumayı Terkeden Kimse
c. Cuma Namazını Yöneticinin Kıldırması
d. Avustralya'da İnanç Hürriyeti
e. Ülkemizdeki Baskılar

Cemaate Devam Etmek
a. Arafe Günü Oruç Tutmak
b. Çarşamba,Perşembe ve Cuma Oruçu
c. Cemaatle Namaz Kılmanın Mükâfâtı
d. Yatsı ve Sabahı Camide Kılmak
e. Namaz Kılmamanın Cezası

Cennet Ehlinin Halleri
a. Cennet ve Cehennem Haktır
b. Cennet Ehlinin Gideceği Yeri Görmesi
c. Cennet Ehlinin Alimlere Danışması
d. Cennet Ehlinin Kur'an Dinlemesi

Allah'ın Sevdiği Ameller
a. Allah'ın Memnun Olduğu Kimseler
b. Şehide Verilen İkramlar
c. Cihad Gibi Sevaplı Ameller

İslâm'ın Savunulması ve Basın
a. Hac Günleri
b. Cebrâil'in Yardım Etmesi
c. İslâm'ın Savunulması
d. Hicret, Cihad ve Zikir

Allah'ın Himâyesindeki Kimseler
a. Hac ve Teşrık Günleri
b. İslâm'ın Güzel Öğrenilmesi
c. Allah Yolunda Cihad Eden Kimse
d. Hasta Ziyaret Eden Kimse
e. Sabah Akşam Mescide Giden Kimse
f. Evinde Oturup Gıybet Etmeyen Kimse
g. Din Büyüğüne Destek Olan Kimse

Hac Muazzam Bir İbadet
a. Haccın Önemi
b. Ziyaret Edilecek Üç Mescid
c. Mescid-i Nebevî'de Namaz
d. Avustralya ve İnsan Hakları
e. Hakkı Tavsiye Etmek

En Cömert ve En Hayırlı Kimseler
a. En Cömert Allah'tır
b. Ademoğullarının En Cömerdi
c. İnsanların En Cömerdi Alimler
d. İnsanların Hayırlısı ve Şerlisi
e.Allah Yolunda Cihad Eden Kimse

Yeni Yıla Girerken
a. Hicrî 1419. Yıl
b. Bazı Sevaplı Oruçlar
c. Endonezya'dan Avustralya'ya

İslâm'ı Güzel Anlatın!
a. Muharrem Ayında Oruç
b. Geçen Yılın Muhasebesi
c. Gerçek Müslümanlık
d. İslam'ı Etrafınıza Güzel Anlatın!