Doğru İnanç...

DOĞRU İNANÇ
VE GÜZEL KULLUK

(CUMA SOHBETLERİ-2)

Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN

Hazırlayan: Dr. Metin ERKAYA

İÇİNDEKİLER:

Önsöz

Prof. Dr. M. Es'ad Coşan (Terceme-i Hal)

Hakka ve Hayra Çağırmak
a. Müslüman Kardeşine Yardım Etmek
b. Tasavvuf Yâr Olup Bâr Olmamaktır
c. Hayra Kılavuzluk Etmek
d. Allah'ı Zikrederken Ağlamak

Anne-Baba Hakları
a. Annenin Babanın Rızası.
b. Hocanın Rızası
c. Büyük Ağabey Baba Gibidir
d. Anne-Baba Vefat Ettiyse
e. Müslümana Yardım Etmemek
f. Malıyla Dinini, Irzını Korumak

Allah'ın Sevdiği Davranışlar
a. Allah'ın Rahmet Edeceği Kimseler
b. Hayır Söylemek veya Susmak
c. İnsanlarla Güzel Geçinmek
d. Fayda Vermeyen İlim

Alimlerin Sorumluluğu
a. Cehennemdeki Vâdi ve Riyâkâr Alimler
b. Bir Kavmi Sevmek ve Buğzetmek
c. Mal, Hanım ve Evlât İmtihanı
d. Namuslu Bir Kadına İftira Atmak
e. Gönüller Allah'ın Elindedir

Müslümanın Birbirini Sevmesi
a. Allah İçin Ziyaretleşmek
b. Bir Mü'mini Sevindirmek
c. Selâmlaşma ve Musafaha
d. Hediyeleşme Sevgiyi Arttırır
e. Yalan Yeminle Haksızlık Etmek
f. İstiğfarın Faydaları
g. Zikri Çok Yapmak
h. İyiliğin En Mükemmeli

Allah'a Söğenler ve Yalanlayanlar
a. Amerika İlginç Bir Ülke
b. Ademoğlunun Allah'a Söğmesi
c. Ademoğlunun Allah'a Yalan İsnad Etmesi

İnancın Doğru Olması
a. En Önemli Konu Din Konusu
b. "Lâ ilâhe illallah" Sözünün Gereği
c. "Lâ ilâhe illallah" Sözü Cennetlik Eder
d. "Lâ ilâhe illallah" Sözü Belâları Önler
e. Hiçbir İyiliği Hor Görmeyin!

Kanada ve Amerika'dan İzlenimler.
a. Amerika'da Din ve İnanç Hürriyeti
b. İlmin Önemi
c. Lânete Uğrayan Üç Kimse

Güzel Ahlâk.
a. Amerika'dan İzlenimler
b. İnsanlara Merhamet Etmek
c. Cehenneme Girmesi Yasaklanan Kimseler
d. Allah'ın Sevdiği ve Sevmediği İki Huy

Yirmibirinci Yüzyıl'a Hazırlanın!.
a. Amerika, Avrupa ve Biz
b. Ya Alim Olun, Ya Öğrenci
c. Alimin Uykusu ve Cahilin İbadeti
d. Elbisede Ölçü.
e. Yirmibirinci Yüzyıl'a Hazırlanmak

Mürşid-i Kâmillerin Sevabı.
a. Ahiret İçin Hazırlanmak:
b. Amel Defteri Kapanmayan Kimseler
c. Hocamız'ın Himmeti

Asıl Olan Ahiret Sevabı
a. Zulüm Haramdır
b. Allah'tan Hidayet İsteyin!
c. Allah'tan Nimet İsteyin!
d. Allah'tan Mağfiret İsteyin!
e. Emir ve Yasaklar Kullar İçindir
f. Allah'ın Hazineleri Eksilmez
g. Herkes Amelinin Karşılığını Görecek

Mü'minin Şaşılacak Halleri
a. Mü'minin İşine Şaşılır
b. Mü'minin Hastalığa Sabretmesi
c. Mü'min Her Şeyden Sevap Alır
d. Hayatın En Mühim İşi
e. Gaflet ve Dünya Talebi

İbadetin Zevki
a. İnsanoğlu Boşuna Yaratılmadı
b. Dünya Fânî
c. Dünyanın En Güzel Yeri
d. Peygamber Efendimiz'in İbadeti

Güzel Kulluk İçin Çalışmak
a. Endonezya'dan İzlenimler
b. Ramazan Yaklaşıyor
c. Korku ve Ümit
d. Cehennemin Bir Kıvılcımı
e. Cennet Hanımlarının Güzelliği

Yalnız ve Toplu Zikir
a. Endonezya İlginç Bir Ülke
b. Zikreden Kimsenin Misâli
c. Toplu Halde Zikretmenin Sevabı

Zikir Dersi.

Ramazana Girerken.
a. Orucun Farzıyyeti
b. Hilâlin Gözlenmesi
c. Ramazanın Özellikleri
d. Kadir Gecesi
e. Orucun Mükâfâtı
f. Oruçta Dikkat Edilecek Konular