Avustralya S1

AVUSTRALYA SOHBETLERİ - 1

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN

Hazırlayanlar:

Dr. Metin ERKAYA & Cevdet TAŞKIN

(Hızlı internet yayını ve yüksek uyum sağlamak için Arapça metinler çıkartılmış, fakat okunuşları içerilmiştir.)

İÇİNDEKİLER:

Önsöz

Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN (Terceme-i Hâl)

Yunus Emre ve Tasavvuf

Nefsin Halleri

Beş Başlangıç

Tasavvufun Önemi

Allah'ın Sevdiği Bir Kul Olalım!

Tevbe ve İstiğfar

Şu Dünya, İmtihan Dünyası

Hidâyet Allah'ın Bir Lütfudur

Kılavuzun Kim?

Ahiretin Evlâtları Olun!

Lâ İlâhe İllallah Sözü

İslâm'da Amelin Yeri ve Önemi

En Kârlı Ameller

Allah'ı Tanıma İlmi

Zikir Dersi

En Önemli Görev